Tapete personalizate

 • 0 0,00 lei

  Coș cumparături

  Inchide
  • Nu sunt produse în coș.

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

AVIZ LEGAL

Conținutul acestor pagini a fost pregătit cu cea mai mare atenție. Cu toate acestea, Accent Wall nu își poate asuma răspunderea pentru exactitatea și caracterul complet al informațiilor. Site-ul web al Accent Wall conține linkuri către site-uri web externe. Întrucât conținutul acestor site-uri terțe nu este sub controlul nostru, Accent Wall nu își poate asuma răspunderea pentru acestea. Responsabilitatea pentru conținutul paginilor asociate este întotdeauna deținută de furnizorul sau operatorul paginilor.

PROTEJAREA DATELOR

În general, atunci când vizitați site-ul web Accent Wall, nu sunt salvate date personale. Cu toate acestea, aceste date pot fi furnizate în mod voluntar. Nici o informație nu va fi transmisă către terți fără acordul dumneavoastră. Subliniem că în ceea ce privește transmisia de date nesecurizată pe internet (de exemplu, prin e-mail), securitatea nu poate fi garantată. Astfel de date ar putea fi accesate de terți.

Când vă înscrieți la newsletter-ul nostru, solicitați un eșantion, ne trimiteți un e-mail sau cumpărați un tapet, vom stoca în siguranță unele date cu caracter personal, cum ar fi numele, e-mailul și adresa dumneavoastră, pentru a vă oferi serviciul nostru. Folosim aceste date pentru lucruri precum comercializarea, facturarea și livrarea produselor. Nu salvăm niciodată datele dumneavoastră cu caracter personal mai mult decât este necesar pentru completarea funcției menționate mai sus și nu le vom împărtăși niciodată cu terți. Dacă doriți ca detaliile dumneavoastră să fie eliminate din fișierele noastre, pur și simplu contactați-ne și anunțați-ne.

GOOGLE ANALYTICS

Acest site web utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google, Inc. (> Google <). Google Analytics utilizează cookie-uri, care sunt fișiere text plasate pe computerul dumneavoastră, pentru a ajuta site-ul să analizeze modul în care utilizatorii utilizează site-ul. De asemenea, aplicăm User-ID pentru a conecta date despre implicarea de pe diferite dispozitive și mai multe sesiuni, astfel încât să putem vedea cum utilizatorii utilizează conținutul nostru pentru o lungă perioadă de timp. Informațiile generate de cookie despre utilizarea dumneavoastră a site-ului  web (inclusiv adresa dumneavoastră IP) vor fi transmise și stocate de Google pe serverele din Statele Unite. Pe acest site web este activată funcția de anonimizare IP. Drept urmare, Google va trunca / anonimiza ultimul octet al adresei IP atât pentru statele membre ale Uniunii Europene, cât și pentru alte părți la Acordul privind Spațiul Economic European. Doar în cazuri excepționale, adresa IP completă este trimisă și scurtată de serverele Google din SUA. În numele furnizorului de site-uri web, Google va folosi aceste informații în scopul evaluării utilizării dumneavoastră a site-ului web, compilând rapoarte despre activitatea site-ului pentru operatorii site-ului și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului și la utilizarea internetului către furnizorul de site-uri. Google nu va asocia adresa IP cu alte date deținute de Google. Prin utilizarea acestui site web, consimțiți la prelucrarea datelor despre dumneavoastră de către Google în modul și în scopurile enunțate mai sus.

CUM SĂ PREVENIȚI URMĂRIREA DE CĂTRE GOOGLE ANALYTICS PE ACCENTWALL.RO

– Puteți refuza utilizarea cookie-urilor selectând setările corespunzătoare din browserul dumneavoastră. Cu toate acestea, rețineți că, dacă faceți acest lucru, este posibil să nu puteți utiliza funcționalitatea completă a acestui site web.

 

– Mai mult, puteți preveni colectarea și utilizarea Google de date (cookie-uri și adresă IP) descărcând și instalând plug-in-ul browserului disponibil la https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ro

 

ANGAJAMENTUL NOSTRU CU PRIVIRE LA DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal descrie categoriile datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm, modalitățile și scopurile în care le colectăm, în ce situații transferăm date cu caracter personal, precum și drepturile și opțiunile de care dispuneți în acest sens. În același timp, Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal detaliază modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în gestionarea relației cu clienții, cel mai adesea pentru a vă ține la curent cu cele mai recente evoluții sau evenimente din domeniul dumneavoastră de interes.

OPERATORUL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER  PERSONAL

Operatorul în relația cu datele dvs. cu caracter personal este societatea Xpect SRL, cu sediul în jud. Cluj, loc. Cluj-Napoca, Str.C-tin Nottara nr.16A ap.5, 400503, înregistrată la Registrul Comerţului sub  J12/3033/2007, CUI RO22066545, cu punctul de lucru la adresa Str. Emil Isac Nr. 17 A ap.2, 400023, Cluj-Napoca, Romania. Dacă aveți orice comentarii legate de Accent Wall, ne puteți contacta la adresa de e-mail contact@accentwall.eu.

CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:

 • Informații de contact, cum ar fi numele dumneavoastră, adresa poștală, inclusiv adresa de domiciliu, în cazul în care ne-ați comunicat-o, adresa profesională, numărul de telefon, numărul de telefon mobil, numărul de fax și adresa de e-mail;
 • Datele rezultate din navigarea dvs. pe pagina noastră de internet colectate prin intermediul cookie-urilor și a tehnologiilor similare.

TEMEIURILE JURIDICE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

 • Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care dumneavoastră sunteți parte;
 • Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale a operatorului;
 • Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră;
 • Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale societății Xpect SRL sau ale unui terț, cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează asupra acestor interese;

ÎN CE SCOPURI VĂ PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Vă putem folosi datele cu caracter personal în următoarele scopuri („Scopuri Permise”):

 • Datele dumneavoastră personale sunt comunicate în primul rând instituțiilor statului odată cu eliberarea facturilor fiscale ce însoțesc produsele vândute. De asemenea numele si adresa de email sunt folosite in comunicarea cu dumneavoastra in scop de informare si de marketing companiei de email marketing. Numele, adresa si telefonul dumneavosatra sunt transmise companiilor de curierat pentru livrarea produselor.
 • Gestionarea și administrarea relației contractuale cu clienții noștri;
 • Respectarea obligațiilor noastre legale
 • Analizarea și îmbunătățirea serviciilor și comunicărilor noastre către dumneavoastră, inclusiv  (întrucât avem un interes legitim să ne îmbunătățim în mod continuu serviciile) efectuarea de sondaje în rândul clienților cu privire la nivelul de satisfacție al clienților cu privire la serviciile noastre.
 • În orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus, sau în orice alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislației aplicabile.

De asemenea, pe baza consimțământului dumneavoastră, vă putem transmite diverse comunicări prin canalele pe care le-ați aprobat pentru a vă ține la curent cu privire la  produsele noastre, promotiile active și speciale. 

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

Vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când nu mai sunt necesare în mod rezonabil în Scopurile Permise, ori atunci când vă retrageți consimțământul (dacă este cazul) și nu mai există motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea în continuare de către societatea  Xpect SRL (inclusiv obligația legală a societatii Xpect SRL de a continua să stocheze datele respective) și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN LEGĂTURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Sub rezerva anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

 • Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le deținem;
 • Dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;
 • Dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe bază de consimțământ;
 • Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situațiile în care v-ați retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii;
 • Dreptul la portabilitatea datelor ce vă permite să primiți o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dumneavoastră sau să le transmitem unei alte entități indicate de dumneavoastră;
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrările efectuate pe bază de consimțământ. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. În cazurile în care vă retrageți consimțământul, societatea Xpect SRL nu va mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Societatea Xpect SRL va putea, totuși prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal dacă există un alt temei legal pentru respectiva prelucrare.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați, folosind următoarele detalii de contact:

 • Adresa: Xpect SRL

str. C-tin Nottara nr. 16A ap.5, 400503 Cluj-Napoca, Romania

În ceea ce privește comunicările de marketing primite de la noi, puteți, de asemenea, să vă retrageți consimțământul în orice moment prin simpla accesare a linkului de ”dezabonare” de la subsolul fiecărui mesaj primit prin e-mail de la noi.

Pentru a ne conforma obligațiilor legale de securitate și confidențialitate a datelor ce ne revin, atunci când vă exercitați unul dintre drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată, este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea, comunicându-ne o copie unui document identificare sau orice alte informații necesare pentru a verifica faptul că solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante.

Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns cu respectarea termenelor prevăzute de lege. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru sau considerați că prelucrarea este făcută cu încălcarea legislației aplicabile, puteți formula o plângere la autoritatea de supraveghere a datelor din România: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România.

ACTUALIZĂRI ALE ACESTEI POLITICI DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Cea mai recentă actualizare a acestei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal a fost realizată în luna Aprilie 2020. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe pagina noastră de internet versiunea modificată a Politicii de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal și/sau o vă vom pune la dispoziție în alt mod.

Politica privind cookie

Confidențialitatea datelor de trafic aferente comunicărilor pe site-ul www.accentwall.eu, precum şi protejarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului şi clienţilor noştri reprezintă preocupări constante pentru  www.accentwall.eu. De aceea, toate activităţile noastre, inclusiv cele în materie de web, respectă legile de protejare şi securitate a informaţiilor.

Informațiile prezentate în continuare au ca scop informarea utilizatorilor site-ului cu privire la plasarea, utilizarea și administrarea de cookie-uri în contextul navigării pe pagina de internet. Vă rugăm să le citiți cu atenție.

Prin navigarea pe website-ul www.accentwall.eu vă exprimați acordul cu privire la folosirea datelor stocate de cookies, acesta fiind un acord în sensul articolului 4 (51) din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

Folosim termenul „cookie”-uri pentru a ne referi la modulele cookie și la tehnologiile similare prin intermediul cărora informațiile pot fi colectate în mod automat. “Internet Cookie” (termen cunoscut și ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur și simplu “cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard-disk-ul utilizatorului). Un cookie este format din 2 părți: numele și conţinutul sau valoarea cookie-ului. Durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv. Cookies se instalează în cazul în care se acceptă navigarea pe site-ul  www.accentwall.eu, fiind o legătură între utilizatorul browserului și website.

Cookie-urile sunt utilizate pentru a furniza utilizatorilor site-ului o experiență mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecărui utilizator în parte, respectiv pentru:

– îmbunătățirea utilizării site-ului nostru, inclusiv prin identificarea oricăror erori care apar în timpul vizitării/utilizării paginii de internet de către utilizatori;

– furnizarea de statistici anonime cu privire la modul în care este utilizat site-ul către www.accentwall.eu, în calitate de deținător al paginii de internet;

– adoptarea unor măsuri pentru ca navigarea în site să fie mai eficientă și mai accesibilă pentru utilizatori.

Astfel, vă informăm că de fiecare dată când se accesează o pagină a site-ului, următoarele informaţii sunt înregistrate:

denumirea fişierului accesat

data şi ora accesării paginii web

timpul petrecut pe site

cantitatea de informaţii transmise

informaţii referitoare la încărcarea cu succes a paginii

tipul de browser web folosit

domeniul de căutare

limba în care este vizualizată o pagină de internet;

geo targetting

Cookie-urile nu dezvăluie identitatea utilizatoriilor site-ului.

În ceea ce priveşte cookies, în general, există două tipuri:

Cookie-uri de Sesiune – Un „cookie de sesiune” este un cookie care este șters automat când utilizatorul își închide browserul. Aceste cookies permit utilizatorului să navigheze de la o pagină la alta fără să fie nevoit să introducă de fiecare dată anumite informații cum ar fi parola;

Cookie-uri Persistente – Un „cookie persistent” este un cookie care rămâne stocat în terminalul utilizatorului până când atinge o anumită dată de expirare (care poate fi în câteva minute, zile sau câțiva ani în viitor). Acestea rețin anumite preferințe ale utilizatorului pentru un anume site, cum ar fi limba preferată în utilizarea site-ului. În această categorie intră și cookie-urile “third party”, cookie-uri plasate de terți, cum sunt cele generate de Google Analytics. Acestea nu stochează date cu caracter personal. Ele pot fi șterse oricând din terminal prin modificarea setărilor browserului folosit.

Site-ul www.accentwall.eu folosește următoarele tipuri de cookie-uri

cookies de analiză a vizitatorilor;

cookies ale unor terţe părţi ( Google Analytics, Facebook)

Cookie-uri pentru geo targetting

Cum pot fi oprite cookie-urile?

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face site-ul dificil de vizitat, atrăgând după sine limitări ale posibilităților de utilizare ale acesteia. Cu toate acestea, utilizatorii își pot configura browserul să respingă fișierele cookie sau să fie acceptate cookie-uri de la o pagină de internet anume.

Vă recomandăm câteva link-uri privind gestionarea cookie-urilor (dezactivare, ștergere) în funcție de browser-ul folosit:

Cookie settings în Internet Explorer

Cookie settings în Microsoft Edge

Cookie settings în Firefox

Cookie settings în Chrome pentru Desktop

Cookie settins în Chrome pentru Android

Cookie settings în Safari

Monitorizarea respectării cerințelor legale în acest domeniu este asigurată inclusiv de către responsabilul cu protecția datelor desemnat în cadrul companiei www.accentwall.eu nu este responsabilă pentru nicio acţiune pe care utilizatorul website-ul www.accentwall.eu o întreprinde şi are un rezultat negativ sau îi produce vreo pierdere de orice fel, care poate afecta sistemul de operare al utilizatorului prin erori, viruşi şi/sau alte pericole ce derivă din mediul online.